Loading...
Loading...

Nhà máy sản xuất

1. Nhà máy sản xuất bao PP

Địa chỉ: 189 ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An

2. Nhà máy sản xuất Dây đai, ép nhựa, Giấy kraft

Địa chỉ: 250 ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An

3. Xưởng in

Địa chỉ: 778 ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An