Loading...

  Nhà máy sản xuất

  1. Nhà máy sản xuất bao PP

  Địa chỉ: 189 ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An

  2. Nhà máy sản xuất Dây đai, ép nhựa, Giấy kraft

  Địa chỉ: 250 ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An

  3. Xưởng in

  Địa chỉ: 778 ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An